2008-05-10

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ലോഡിംഗ്‌ സ്‌പീഡ്‌

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ ലോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്‌?പോസ്റ്റുകള്‍ മുഴുവനായി തെളിഞ്ഞുവരാന്‍ വളരെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത്‌ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ വിസിറ്റേര്‍സിനെ കുറക്കും.ഡയല്‍ -അപ്പ്‌ യൂസര്‍മാരാണങ്കില്‍ അവര്‍ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് കരുതാന്‍ പറ്റുമോ?എത്രപെട്ടന്ന് ലോഡാവുന്നോ അത്രയും നല്ലത്‌.തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: