2008-06-27

യൂടൂബ്‌ വീഡിയോകള്‍ വലിയ സ്ക്രീനില്‍

സധാരണ യൂടൂബില്‍ വീഡിയോ ചെറിയ ഒരു സ്ക്രീനിലാണല്ലോ നാം കാണാറ്‌ ;
എന്നാല്‍ ഇതാ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ...
ഇങ്ങനെ വലിയ സ്ക്രീനില്‍ വീഡിയോ കാണാന്‍ ഒരു ട്രിക്ക്‌ ചെയ്താല്‍ മതി.യൂടൂബിന്റെ url സാധാരണ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും
http://www.youtube.com/watch?v=ഇവിടെ വീഡിയോID

ഈ url ലില്‍ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാല്‍ മതി
ഉദാ:http://www.youtube.com/watch?v=pZKnXIuWDiQ

ഇത്‌ ഇങ്ങനെയാക്കുക
http://www.youtube.com/v/pZKnXIuWDiQ
(watch? എന്നത്‌ Delete ചെയ്തു = എന്നത്‌ മാറ്റി / ചേര്‍ത്തു)

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: