2008-04-03

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ സൈറ്റ്‌ മാപ്പ്‌ യാഹൂവില്‍ ആഡ്‌ ചെയ്യാന്‍

ഗൂഗിള്‍ പോലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സേര്‍ച്ച്‌ എന്‍ജിനാണല്ലോ യാഹൂ www.yahoo.com
യാഹൂവിന്റെ ഇന്‍ഡക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ്‌ മാപ്പ്‌ ആഡ്‌ ചെയ്യുന്ന വിധം ഇതാ.


തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 അഭിപ്രായം: