2008-04-11

ആനിമേറ്റഡ്‌ ബ്ലോഗ്‌ ഹെഡ്‌ ലൈന്‍

നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒന്നിലധികം ബ്ലോഗുകള്‍ ഉണ്ടോ?അല്ലങ്കില്‍ ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച്‌ ബ്ലോഗുന്ന കൂട്ടുകെട്ടിലെ ഒരാളാണോ നിങ്ങള്‍?എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ പരസ്യം മറ്റൊരു ബ്ലോഗില്‍ പതിക്കാം.അതും പുതിയ 5 പോസ്റ്റിന്റെ ആനിമേറ്റഡായ ഹെഡ്‌ലൈനടക്കം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 അഭിപ്രായം: